Ruohonjuuritason kilpa- ja huippu-urheilu

Home / Ajatuksia / Ruohonjuuritason kilpa- ja huippu-urheilu

Puhuttaessa kilpa- ja huippu-urheilusta, mieleen tulee heti kilpaileminen aina Suomen mestaruudesta MM-kisoihin ja olympialaisiin. Urheilijat treenaavat valmentajien tavoitteellisten harjoitusohjelmien mukaan useita kertoja viikossa yltääkseen huippusuorituksiin ja ylittääkseen omat rajansa. Vertaiskuvainnollisesti huippu-urheilu on siis ruoho, joka kurkottaa kohti taivasta.

Oletko koskaan pohtinut, mitä kilpa- ja huippu-urheilu on ruohon toisessa päässä, niin sanotulla ruohonjuuritasolla? Toisin sanoen, mitä se tarkoittaa pienten lasten maailmassa?

Ajattelen kilpa- ja huippu-urheilun kuuluvan ruohon molempiin päihin, sillä myös lasten liikunnan tulee olla yhtälailla tavoitteellista harjoittelua, elämäntapaa sekä itsensä ylittämistä. Eihän ruohokaan ilman juuria kasva.. Oppiakseen täytyy uskaltaa yrittää, epäonnistua ja harjoitella tuhansia, jopa kymmeniä tuhansia toistoja! Liikunnallinen elämäntapa alkaa kehittyä jo varhaislapsuudessa ja motoristen taitojen kehittymisen myötä lapsen liikuntataidot monipuolistuvat. Ne puolestaan luovat pohjaa ja perustaa myöhemmälle lajiharjoittelulle.

            ”Ei ole kilpa-ja huippu-urheilijoita jos motoristen taitojen taso on heikko”           

bloki1  Motoriset perustaidot tulisi oppia ennen kouluikää. Suomi onkin yhtenä edelläkävijöistä maailmassa julkaissut alle 8-vuotiaiden lasten fyysisen aktiivisuuden suositukset. Nyt Opetus- ja Kulttuuriministeriön uusi, 7.9.2016 julkaistu, kolmen tunnin fyysisen aktiivisuuden suositus tukee entistäkin enemmän motoristen taitojen oppimisen avulla lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja hyvinvointia sekä urheilijaksi kasvamista.

Voisiko siis ruohonjuuritasossa olla ratkaisu Suomen menestykseen kilpa- ja huippu-urheilussa? Mielestäni kyllä, kunhan tiedolla ja taidolla toiminnasta tehdään tavoitteellista, elämäntapaa sekä itsensä ylittämistä.

Olen ammatiltani liikuntaneuvoja ja tällä hetkellä opiskelen ammattikorkeakoulussa liikunnanohjaajaksi. Minulla on palo kehittää ja tukea nimenomaan ruohonjuuritason kilpa- ja huippu-urheilua. Rajoittamisen sijaan kannustetaan yhdessä lapsia liikkumaan. Liikkumaan monipuolisesti ja omatoimisesti! Juurien kasvattaminen on meidän aikuisten vastuu!


Kirjoittanut; Essi Kaipainen CSO, Chief Sportivation Officer of Vilike

Kuva: (http://jbrish.com/status-quotes-picture-quote-20160615/ 20.09.2016)